Teollisuus 5.0 on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää

Teollisuus 5.0 -sivusto tarjoaa työkaluja ja menetelmiä erityisesti valmistavan teollisuuden kaksoissiirtymälle, jossa digitalisaation keinoin tavoitellaan kestävää teollisuutta.

Kestävä valmistava teollisuus

Valmistava teollisuus kohtaa muutoksia ja haasteita yhä kiihtyvällä tahdilla. Luonnonvarojen niukkuus ja erilaiset saatavuusongelmat haastavat yrityksiä ja ohjaavat kohti raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten minimointia sekä jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä. Asiakkaat vaativat myös kestävän kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden huomioimista, eli raaka-aineiden ja komponenttien jäljitettävyysvaatimukset kasvavat kaiken aikaa. Valmistavan teollisuuden on muututtava vihreämmäksi ja säilytettävä kilpailukyky globaaleilla markkinoilla. Kestävän teollisuuden kilpailukyky on mahdollista digitalisaatiota lisäämällä, jolloin fokuksessa on tuotantoresurssien ja materiaalien älykäs käyttö sekä datan jakaminen yhteistyöverkostossa.

Tämä sivusto tarjoaa työkaluja ja menetelmiä valmistavan teollisuuden kaksoissiirtymälle, jossa digitalisaation keinoin edetään kohti kestävää teollisuutta.

Osme maturity
OSME MaturityTOOL
on kehitetty sellaisille valmistavan teollisuuden yrityksille, jotka pohtivat i) seuraavia kehitystoimiaan kohti Industry 4.0 -tasoa tai jopa sen yli, ii) tietojen jakamista toimitusketjussaan, iii) ekosysteemimäistä ja avointa tapaa toimia, sekä iv) kestävyyttä. Maturity.vtt.fi
DigiSiirto
DigiSiirto
on työkalu, jonka avulla valmistavan teollisuuden yritys voi tunnistaa seuraavaksi toteutettavat digitalisaatioratkaisut. Digisiirto.vtt.fi
Kiertotalousmatriisi
Kiertotalousmatriisi
sopii kappaletavaroita valmistavalle yritykselle, joka haluaa edetä kierotaloudessa  pohtien toteutettavia kehitysaskelia. Avaa kiertotalousmatriisi
Ai maturity
Tekoälykypsyystyökalu
on suunnattu sellaisille yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat edetä tekoälysovellusten käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. ai.digimaturity.vtt.fi
Digikypsyystyökalu
auttaa yrityksiä ja organisaatioita tunnistamaan digitalisaatiovalmiuksien heikkoudet ja etenemään digimuutoksessa. digimaturity.vtt.fi
Manu maturity
ManuMaturity
on valmistavan teollisuuden yrityksille kehitetty kypsyystyökalu, joka auttaa tunnistamaan kehityskohteita, kun yritys haluaa edetä kohti Industry 4.0 tai jopa sen yli. manumaturity.vtt.fi
Osme maturity

OSME kypsyystyökalu

on kehitetty sellaisille valmistavan teollisuuden yrityksille, jotka pohtivat i) seuraavia kehitystoimiaan kohti Industry 4.0 -tasoa tai jopa sen yli, ii) tietojen jakamista toimitusketjussaan, iii) ekosysteemimäistä ja avointa tapaa toimia, sekä iv) kestävyyttä. Maturity.vtt.fi
DigiSiirto

Digisiirto

on työkalu, jonka avulla valmistavan teollisuuden yritys voi tunnistaa seuraavaksi toteutettavat digitalisaatioratkaisut. Digisiirto.vtt.fi
Kiertotalousmatriisi

Kiertotalousmatriisi

sopii kappaletavaraa valmistavalle yritykselle, joka haluaa edetä kierotaloudessa pohtien seuraavia toteutettavia kehitysaskelia. Avaa kiertotalousmatriisi

Tekoälykypsyystyökalu

on suunnattu sellaisille yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat edetä tekoälysovellusten käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. ai.digimaturity.vtt.fi

Digikypsyystyökalu

auttaa yrityksiä ja organisaatioita tunnistamaan digitalisaatiovalmiuksien heikkoudet ja etenemään digimuutoksessa. digimaturity.vtt.fi
Manu maturity

ManuMaturity

on valmistavan teollisuuden yrityksille kehitetty kypsyystyökalu, joka auttaa tunnistamaan kehityskohteita, kun yritys haluaa edetä kohti Industry 4.0 tai jopa sen yli. manumaturity.vtt.fi

Kädet jotka pitelevät rattaita

Apua Digiin - Tukea PK-yritykselle digimuutokseen

Digitalisaatio ulottuu yrityksen kaikkiin toimintoihin. Se vaatii rohkeutta ja uutta ajattelua. ApuaDigiin -sivusto tarjoaa työkaluja ja menetelmiä yrityksen digimuutokseen.