Digisiirto.vtt.fi

DigiSiirto analyysi

DigiSiirto-matriisilla tunnistetaan yrityksen nykyisten digitaalisten ratkaisujen taso ja mahdolliset seuraavat kehitettävät digitaaliset sovellukset. Matriisissa on viisi digitaalisten ratkaisujen kypsyystasoa ja seitsemän (digitalisoitavaa) toimintoa tai kohdetta. Analyysi perustuu toteutettujen ja käytössä olevien digitaalisten ratkaisujen kuvauksiin, jotka on määritelty jokaiselle risteyskohdalle. Analyysin tulos visualisoidaan karttana.

Käytetyt lyhenteet

 • AI Augmented intelligence, lisätty älykkyys tekoälyn mahdollistamana tai
 • AI Artificial Intelligence, tekoäly
 • AR/VR augmented or virtual reality, lisätty tai virtuaalinen todellisuus
 • CAD Computer Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu
 • CRM Customer relationship management, asiakkuuden hallinta
 • DT digital twin, digitaalinen kaksonen, oikean järjestelmän tavoin toimiva tietokonemalli
 • EDI Electronic Data Interchange = OVT, organisaatioiden välinen tiedonsiirto
 • ERP Enterprise Resource Planning, tuotannonohjausjärjestelmä
 • IDS Industrial data space, eurooppalainen tiedon jakamisen arkkitehtuuri ja rajapinnat, jotka mahdollistavat turvallisen
  dataekosysteemin.
 • IoT Internet of Things, esineiden internet, koneiden ja anturien kytkentä internetiin
 • Konttiteknologia container technology. Konttiteknologiassa yksittäinen ohjelmistosovellus voidaan paketoida kontiksi, jota voidaan ajaa ajoalustalla käyttöjärjestelmäriippumattomasti.
 • Lohkoketjut block chain. Lohkoketjun tekniikassa toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti
 • MES manufacturing execution system, välitaso tuotannon ohjausjärjestelmän ja automaatiojärjestelmän välillä
 • OVT Organisaatioiden välinen tiedonsiirto = EDI
 • PDM Product Data Management, tuotetiedon hallinta
 • PLM Product Lifecycle Management, tuotteen elinkaaren hallinta
 • RPA Robot Process Automation, ohjelmistorobotiikka
 • SCADA Supervisory Control And Data Acquisition. Tietokoneohjelmistotyyppi, joka tunnetaan paremmin nimillä valvomo-ohjelmisto tai PC-valvomo. Valvomossa on tietokoneella toteutettu graafinen käyttöliittymä automaatiojärjestelmiin.